ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና የኢትዮጵያ ፖለቲካ / ፕ/ር መስፍን ወ/ማሪያም /

Source: abbaymedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *