Day: April 15, 2018

Hopes, Ambitions, and Challenges- Abiy’s Ethiopia – Pt 1 – SBS Amharic

ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ አህመድ ፊት ተደቅነው ያሉትን ተስፋዎች፣ ምኞቶችና ተግዳሮቶችን አስመልክቶ፤ የቀድሞው ከፍተኛ የኢሕአፓ አመራር አባል አቶ ክፍሉ ታደሰና ዶ/ር መላኩ ተገኝ የግል አተያዮቻቸውን ያጋራሉ። Source: abbaymedia